Contact

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 ( PNDR) ofera un sprijin nerambursabil de pana la 2.5 milioane euro pentru:

  • Investitii in exploatatii agricole ;
  • Investitii in exploatatii pomicole;
  • Sprijin pentru investitii in procesarea/ marketingul produselor agricole;
  • Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice ;
  • Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol;
  • Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza;
  • Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural ;
  • Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.