Contact

Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 ofera un sprijin nerambursabil de pana la 2 milioane euro pentru:

  • Investitii productive in acvacultura – cresterea productiei piscicole;
  • Procesarea produselor piscicole si de acvacultura;
  • Diversificarea activitatii intreprinderilor piscicole: investitii in turism, agrement.