Servicii

Contact
  • Consultanta fonduri nerambursabile (completare cerere de finantare, elaborare plan de afaceri, studii de fezabilitate economica, asistenta pentru obtinerea de avize si autorizatii, strategii de marketing, studii de piata);
  • Consultanta pentru dezvoltarea afacerii tale;
  • Reprezentare in fata autoritatilor centrale si locale;
  • Elaborare strategii de dezvoltare;
  • Management de proiect;
  • Asistenta pentru procedura de achizitii publice – intocmire caiet de sarcini, inregistrare in SICAP, procedura de licitatii publice;
  • Asistenta pentru intocmirea dosarelor de achizitii;
  • Intocmirea cererilor de plata;
  • Asistenta in fata institutiilor financiare in vederea obtinerii de credite de investitii.